Magatzems

BILTREC disposa d’acords amb operadors logístics especialitzats en l’emmagatzematge, tractament i manipulació de productes químics tant a nivell estatal com a seus portuàries per donar un servei ràpid i eficient tant amb les importacions con amb les exportacions realitzades.

Tots els magatzems estan gestionats informàticament el que permet un control d’inventari, lots i estocs eficient i real en tot moment.

Tanmateix, tots els magatzems compleixen amb la normativa APQ que els hi correspon per a l’emmagatzematge amb total seguretat dels productes químics que treballem i, per seguretat, tots els magatzems es troben localitzats a zones industrials allunyades dels nuclis urbans.

Logística
i transport

Des de l’enviament de contenidors marítims o camions terrestres fins a paqueteria via aèria, tots els professionals involucrats sempre cerquen les millors solucions logístiques per assolir el repte d’oferir el millor servei al preu més competitiu.

Un equip d’experts en transport internacional juntament amb estrets acords amb transitaris marítims, empreses locals i grups internacionals de distribució logística fan possibles les operatives més complexes: Des de Controls de qualitat a origen, tràmits aduaners, gestió d’incoterms i crèdits documentals fins a assegurances marítimes, impostos especials i exempcions aduanaries.

Envasats
i fabricacions

BILTREC pot adaptar quasi be tots els envasos rebuts al format desitjat pels nostres clients gràcies a l’última tecnologia implantada a planta oferint BigBags de1tn, Sacs de 25Kg, Sacs de 15Kg, Garrafes, Bidons, IBCs i cisternes.

L’envasat es realitza seguint les instruccions dels nostres clients durant tot el procés, utilitzant els seus propis materials d’embalatge o aportant noves alternatives de packaging: bosses al.luminitzades, plàstiques, hidrosolubles, etc…

BILTREC disposa de molins per tal d’oferir serveis de mescles de sòlids, desaterrossament de productes químics, dilucions de sòlids en líquids i molturacions de sòlids fins a tamanys de fins a 15µ.

L’empresa col·labora amb laboratoris externs pel control de la qualitat dels processos de formulació: anàlisis granulomètrics, humitat i suspensibilitat de pols mullables, etc.

En el nostre laboratori disposem  de maquinaria a petita escala pel desenvolupament de noves formulacions.

Outsourcing
Central de compres

BILTREC també ofereix serveis d’outsourcing o gestió integral de compres a tercers que poguessin necessitar-ho.