Els eixos principals de la política de qualitat de BILTREC com a distribuïdora i comercialitzadora de produtes químics son:

  1. Compliment amb els requisits legals, reglamentaris i del client.
  2. Assegurar que a través de la present Política de Qualitat, BILTREC arriba a ser més competitiva ampliant el mercat en el nostre sector.
  3. Augmentar el grau de satisfacció dels nostres clients.
  4. Augmentar la participació dels nostres treballadors en el Sistema de Gestió de la Qualitat.
  5. Potenciar la millora dels productes i serveis subministrats pels nostres proveïdors.
  6. Assolir i ampliar els objectius de qualitat definits en base a la planificació estratègica de l’empresa.

 

 

Tornar